Архив по месеци: септември 2022

СЪБЩЕНИЕ

Д–р Гйдурков ще отсъства до 27.02.2023г. до 14.03. 23 г.,вкл.

При необходимост може да се свързвате с лекар от екипа:

Д–р Чакърова, тел. 0888934180, както следва:

Понеделник, сряда и петък – 09 – 14 часа, вторник

и четвъртък – 13,30 – 18 часа.